BİZ

Başarı Bir Tesadüf Değil, Bir Seçimdir.

“Van'ın seçkin öğretmenlerinin bir araya geldiği, şehrin en başarılı öğrencilerine hitap eden bir kolej. Etkili danışmanlık sistemiyle en üst dereceleri hedefleyen öğrenci profili.”

Açı Van Koleji

Misyon

• Okulumuzda öğrenmenin tüm bileşenleri mutluluk paydasında buluşuyor.
• Çok kültürlülüğe duyarlı bir okul ikliminde dünya vatandaşları yetiştiriyoruz.
• Okulumuzda spor ve hareketi eğitimin yaşamın değişmez bir parçası olarak görüyoruz.
• Eğitim teknolojilerini tüm öğrenme ortamlarına entegre ediyoruz.
• Sınavla yaşayan değil, sınava hazır bireyler yetiştiriyoruz.
• Sanatı estetik bir olgu olarak görüyor ve sanat üreten bir nesil yetiştiriyoruz.

Vizyon

• Van Açı Koleji’nde potansiyelini kullanabilen, hata yapmaktan korkmayan ve yeniden başlamaya cesaret edebilen akademik anlamda başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
• Uluslararası düzeyde, çok yönlü, kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen, beden ve zihin olarak tam yetişmiş mutlu bireyleri yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeyi hedefliyoruz.
• Van Açı Koleji’nde hareketi yaşamın değişmez parçası olarak görüyoruz. Hareketin sürekliliğine ve ve olumlu yönde değişime işaret ettiğine inanıyoruz.
• Akademik anlamda başarılı, potansiyelinin farkında olan ve kullanabilen uluslararası düzeyde becerilere sahip mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.